Proiect privind unele restricţii de parcare pentru vehiculele grele

Social

Primăria Municipiului Iaşi supune dezbaterii publice un proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind unele restricţii şi interdicţii în ceea ce priveşte parcarea vehiculelor grele pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Iaşi:
http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1572866445-proiect%20hcl_interzicere%20parcare%20masini%20mari.pdf.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat de Consiliul Local, va fi interzisă parcarea voluntară a vehiculelor de transport marfă şi a celor destinate transportului de călători, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe domeniul public sau privat al Municipiului Iaşi, în parcările de reşedinţă, inclusiv cele din condominii, pe locurile de parcare reglementate sau nereglementate aflate în clădiri sau la nivelul solului pentru un motiv altul decât acela de a îmbarca sau a debarca persoane, de a încărca sau a descărca bunuri, dacă nu este perturbată circulaţia în zona respectivă.

Instituţiile sau societăţile comerciale deţinătoare de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care transportă mărfuri, utilaje, microbuze, autobuze, autocare etc. destinate transportului de persoane sunt obligate să le parcheze în spaţii proprii, special amenajate, conform licenţelor obţinute sau la sediile proprii. Pentru persoanele juridice sau fizice care deţin astfel de vehicule înregistrate la sediul social / domiciliul aflat în reşedinţe individuale / condominii interdicţia rămâne valabilă.

De asemenea, va fi interzisă comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste vehicule, cu excepţia celor aflate în spaţiile special amenajate în acest scop.

Interdicţiile menţionate nu sunt aplicabile autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32, alin. 2, lit. a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (poliţiei, pompierilor; ambulanţei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră) etc., atunci când acestea se află în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă.

Totodată, interdicţiile enumerate nu sunt aplicabile vehiculelor destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, întreţinerii mobilierului stradal, spaţiilor verzi şi domeniului public sau privat al Municipiului Iaşi, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană, avariate sau abandonate, precum şi de intervenţie la reţelele de utilităţi publice, pe durata executării lucrărilor de intervenţie.

Încălcarea prevederilor menţionate vor constitui contravenţie şi vor fi sancţionate cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei, putând fi aplicată, suplimentar, şi măsura blocării sau ridicării vehiculelor.

Constatarea contravenţiilor respective şi aplicarea sancţiunilor vor fi făcute de Poliţia Locală Iaşi şi de către împuterniciţii primarului Municipiului Iaşi, conform competenţelor care le revin. Contravenientul va putea achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda stabilită de agentul constatator, acesta făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local este o urmare a constatării faptului că pe străzile din Municipiul Iaşi, pe aleile dintre blocuri şi în parcările aferente acestora, parcările voluntare ale vehiculelor grele sunt extrem de frecvente. Astfel, un număr semnificativ de vehicule din această categorie sunt fie parcate la domiciliul şoferilor sau proprietarilor, fie pe spaţiile verzi ale domeniului public sau privat, fie sunt abandonate de multă vreme. Astfel de vehicule ocupă mai mult de un loc de parcare, rezidenţii fiind nevoiţi să îşi parcheze maşinile de-a lungul diferitelor artere, reducând astfel semnificativ capacitatea de circulaţie pe acestea. Mai mult, accesul vehiculelor care asigură servicii publice sau de utilităţi (ambulanţele, pompierii, utilajele de salubritate şi de intervenţii la reţelele electrice, alimentare cu apă, gaz etc.) este îngreunat, de multe ori fiind chiar blocat. Nu în cele din urmă, la inconvenientul generat şi de poluarea zonei de către motoarele puternice ale vehiculelor mari, în majoritatea lor diesel şi cu standarde Euro scăzute, se adaugă şi perturbarea liniştii locatarilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.