Primul muzeu al unei universități din România, înființat în urmă cu 98 de ani la Iași

Divertisment

Conceput în spiritul continuării eforturilor inițiate în urmă cu peste un veac de savanți precum Teohari Antonescu și Orest Tafrali, Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” este primul muzeu destinat păstrării bunurilor culturale din spațiul academic românesc.

Muzeul Universității a luat naștere în 1916 și era dedicat conservării antichităților intrate în patrimoniul universității ca urmare a excavațiilor arheologice din arealul culturii Cucuteni și al cetăților grecești de la Marea Neagră. Muzeul a funcționat până la 26 octombrie 2010 și și-a reluat activitatea de la 1 decembrie 2011, noua formulă de organizare implicând o importantă transformare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

În perioada dintre cele două războaie mondiale multe dintre inițiativele destinate prezervării și valorificării patrimoniului academic au aparținut lui Ilie Minea, cercetător care s-a arătat interesat mai ales de piesele aparținând epocii medievale moldovenești. După al Doilea Război Mondial toate aceste materiale au intrat în custodia Muzeului de Istorie a Moldovei, instituție subordonată Ministerului Culturii.  

„Interesul pentru păstrarea tuturor mărturiilor privitoare la activitatea universității pot fi consemnate odată cu începuturile instituției, atunci când în fruntea acesteia s-a aflat Titu Maiorescu, rector între anii 1863 și 1867.

Inițiativele privind conservarea și valorificarea științifică a bunurilor culturale, prin intermediul unor publicații specializate, s-au concretizat însă mai târziu, pe măsură ce așezământul academic ieșean și-a afirmat o identitate specifică.

Preocupările pentru salvarea patrimoniului istoric al celei mai vechi instituții de învățământ superior din țară s-au intensificat sub impactul transformărilor dramatice prin care a trecut societatea românească în secolul XX. Acestea au dus la distrugerea unor mărturii importante, în special a elementelor de infrastructură, precum diverse clădiri sau piese de mobilier, materiale didactice și cursuri universitare. O serie de alte surse au ajuns în diverse arhive particulare sau s-a procedat la fragmentarea exponatelor și a documentelor prin repartizarea lor în custodia unor instituții publice”, a explicat conf.univ.dr. Bogdan Maleon, directorul Muzeului Universității. 

Transferarea documentelor administrative antebelice către Arhivele Naționale ale României — Serviciul Județean Iași, unde au fost grupate în fondurile „Rectorat” și cele corespunzătoare facultăților a constituit o întreprindere pozitivă. Din păcate, nici în acest cadru nu a fost posibilă clasificarea, conservarea și restaurarea într-o manieră corespunzătoare a tuturor mărturiilor documentare privind evoluția învățământului superior ieșean.

„Prelucrarea științifică a surselor reprezintă o componentă intrinsecă oricărei activități de cercetare a trecutului, astfel încât centralizarea și sistematizarea datelor trebuie să constituie o prioritate pentru universitatea noastră. Din acest punct de vedere se impune reorganizarea instituției specializate în gestionarea patrimoniului academic și profesionalizarea activităților desfășurate la nivelul său.

În această operă trebuie să se țină cont de faptul că muzeele universitare reprezintă o expresie a prestigiului instituțional și totodată un catalizator al comunității academice. Asemenea spații formative dețin rolul de factor coagulant al fiecărei promoții, constituind pentru absolvenți principalul reper intelectual identitar”, spune conf.univ.dr. Bogdan Maleon.

Instituția, care deține statutul de departament în cadrul universității, cumulează dubla tradiție a valorificării materialelor rezultate din cercetările arheologice și a celor care aparțin de istoria vieții academice. Pornind de la această moștenire istorică și simbolică, Muzeul Universității este organizat în două secții, una arheologică și alta academică, aflate într-o relație de complementaritate.

Muzeul Civilizației Cucuteni reia tradiția Muzeului de Antichități, înființat în 1916 de profesorul Orest Tafrali și desființat de regimul comunist, fiind constituit în urma explorărilor întreprinse de echipe arheologice din mediul academic ieșean și grație donației Fundației „Cucuteni pentru Mileniul III”. Cea de-a doua secție, Muzeul Academic, include exponate vechi cu valoare simbolică precum decorații, sigilii oficiale, steagurile primelor facultăți, precum și o serie de documente, medalii, fotografii, ediții princeps ale unor lucrări reprezentative, vechi piese de laborator obținute recent prin donații, achiziții și custodii.

„Liantul dintre aceste componente administrative e asigurat de o concepția unitară, potrivit căreia activitatea de conservare și expunere urmează să fie dublată de realizarea unui cadru propice cunoașterii trecutului universității, sub toate aspectele sale. Funcționăm și ca un spațiu formativ și de promovare a schimburilor universitare, grație constituirii unei platforme de cercetare consacrate trecutului instituțiilor de învățământ superior și culturii universitare. Rezultatele acestor eforturi de cunoaștere sunt valorificate prin intermediul unor manifestări științifice, iar cele mai prețioase contribuții publicate în cadrul revistei muzeului”, afirmă conf.univ.dr Bogdan Maleon.