Iași – județul arborilor seculari

Un păr din localitatea ieșeană Ciohorăni reușește să uimească an de an localnicii și pe cei care trec prin sat întrucât acesta rodește și la cei 607 de ani. Părul lui Sticea, așa cum este cunoscut el, deține recordul de cel mai bătrân pom fructifer din lumea, iar teiul hibrid de la Mănăstirea Bârnova, vechi […]

Continue Reading

Județul Iași: prezentare

Suprafața: 5.476 kmp. Numărul orașelor: 5, din care două municipii: Iași și Pașcani; Numărul comunelor : 94; Numărul satelor: 418 Situat în partea de Nord-Est a României, județul Iași este mărginit la Est de râul Moldova și la Est de râul Prut, care delimitează și granița cu Republica Moldova. Se învecinează cu județele Vaslui la Sud, Neamț […]

Continue Reading

Județul Iași: scurt istoric

Săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul județului Iași au scos la iveală dovezi materiale care atestă existența aici a unor așezări omenești începând cu paleoliticul superior. Cea mai importantă este așezarea descoperită în arealul satului Spinoasa din comuna Erbiceni. Din neolitic au fost descoperite numeroase vestigii, printre cele mai semnificative fiind cele de la Băiceni (pe […]

Continue Reading