Municipiul Pașcani

Divertisment

Municipiul Pașcani din județul Iași este situat pe terasele de pe dreapta Văii Siretului, în zona de contact cu prelungirile Podișului Fălticeni, la 75 km de municipiul Iași (reședință de județ).

În perimetrul municipiului Pașcani au fost descoperite urme de locuire din neolitic (aparținând diferitelor faze ale culturii Cucuteni, mileniile V-III î.Hr.), din secolele V-III î.Hr., II-IV și VII-VIII.

Așezarea este atestată documentar, prima oară, ca sat, într-un hrisov de danie la 8 aprilie 1419, apoi într-un act emis de domnul Moldovei Alexăndrel, la 2 iulie 1453, în care se precizează că satul Pașcani se afla pe moșia boierului Oană Pașcă, de la care i se trage și numele.

Din cele mai vechi timpuri locuitorii de aici s-au ocupat cu agricultura și creșterea animalelor, iar caracterul rural al Pașcanilor s-a menținut până la începutul secolului XX.

Pașcani s-a dezvoltat continuu, devenind un important centru comercial, cu 21 de iarmaroace pe an. Un act emis de domnul Moldovei Mihai Suțu la 9 ianuarie 1821 acorda dreptul lui Iordache Roset-Roznoveanu să țină aceste iarmaroace pe moșia Pașcani.

Recunoscut ca târg în 1842, Pașcani s-a dezvoltat, după construirea în 1869-1870 a căii ferate Roman-Pașcani-Iași, ca mare centru de reparat material rulant feroviar și ca nod feroviar, devenind în 1892 reședința plășii Siretul de Jos din județul Suceava.

În 1873 în Pașcani a luat ființă Clubul ”Unirea”, cu sală pentru concerte, teatru și mai apoi cinematograf, amintește site-ul Primăriei municipiului.

Pașcani a devenit comună urbană în 1923, iar la 18 ianuarie 1995 a fost declarat municipiu. La recensământul populației din anul 2011, Pașcani avea 33.745 locuitori.

În anul 1950 s-a înființat Biblioteca orășenească, care a funcționat inițial în localul Casei de Cultură ”Mihail Sadoveanu”, iar din 1960 este instalată într-un local propriu. Tot în 1960 a fost inaugurată actuala clădire a Casei de Cultură Municipale ”M. Sadoveanu”. Casa de Cultură are colaborări cu Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul ”George Bacovia” Bacău, Filarmonica din Botoșani și Filarmonica din Iași și cu Muzeul Literaturii Române din Iași.

Muzeul Municipal Pașcani a fost înființat în decembrie 1997 și își desfășoară activitatea în cadrul Casei de Cultură ”M. Sadoveanu” și Palatului Copiilor ”Iordache Cantacuzino”. Muzeul deține un număr de 375 exponate și este organizat în trei secții: istorie, etnografie și religie.

Obiectivele turistice cu caracter cultural-istoric sunt casa ”Iordache Cantacuzino” și Biserica Sf. Mihail și Gavriil, ridicate în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, declarate monumente istorice, amplasate în parcul orașului din zona centrală, precum și casa ”Cantacuzino-Pașcanu”, construită în anii 1640-1650. 

Pașcani este orașul natal al lui Mihail Sadoveanu. Casa părintească a acestuia se află nu departe de centrul civic, în cartierul Vatra. În zonă se mai păstrează casa în care a locuit Mihai Busuioc, învățătorul marelui scriitor, evocat de acesta sub numele de ”Domnu Trandafir”.

Turiștii care vin aici se mai pot bucura de cadrul geografic pe care-l oferă Valea Siretului, în acest sector, și de dealurile împădurite din împrejurimi. Turismul de agrement este susținut de amenajările turistice de la Codrii Pașcanilor, de pădurea din perimetrul comunei Motca, de ieșirile în zona apropiată a râului Siret.